• Właściwość

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Arkadiusz Bolek na wniosek wierzyciela złożony w oparciu o art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 882 ze zm.) może prowadzić egzekucję na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

  Wierzyciel, dokonując wyboru komornika spoza właściwości ogólnej, złożyć powinien wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Chełmie Arkadiusza Bolka obejmuje:

Miasta

 • Chełm
 • Siedliszcze

Gminy

 • Białopole
 • Chełm
 • Dorohusk
 • Dubienka
 • Kamień
 • Ruda-Huta
 • Sawin
 • Siedliszcze
 • Wierzbica
 • Żmudź

Wykaz kodów pocztowych we właściwości

22-100; 22-102; 22-103; 22-104; 22-105; 22-106; 22-107; 22-109; 22-110; 22-113; 22-114; 22-116; 22-117; 22-130; 22-133; 22-135; 22-145; 22-150; 22-151; 22-174; 22-175

Graphic design Ambitny Plan™. © Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Arkadiusz Bolek. All rights reserved.